гр.София, ул.Ген.Михаил Савов №22

0888412974 / 0886173350 info@fiat-alfa.net

Годишни технически прегледи

През 2010г. открихме пункт за годишни технически прегледи, тъй като техническият преглед е нещо задължително и едновременно изключително важно, за да се чувствате сигурно докато шофирате.

ОБОРУДВАНЕ:

Работим с нови машини от висок клас, което гарантира прецизната проверка на автомобила ви. По-този начин ще може да се чувствате по-сигурни зад волана.
Използваните от нас машини са на марките Beissbarth, BreinBee и OMC. Важно е да отбележим, че стендът ни за тест на спирачната система разполага с опция за проверка и на 4х4 автомобили.Годишни технически прегледи осъществени чрез съвременна апаратура Beissbarth.

КОЛКО ВРЕМЕ ПРОТИЧА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРЕГЛЕД:

Продължителността на техническият преглед е около 20-30мин. За да избегнете чакането на опашки, е желателно да си запазите час предварително по телефона (0888412974) или чрез контактната форма.
 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

 • свидетелство за регистрация част I в оригинал или ясно и четливо копие (голям талон)

 • свидетелство за регистрация част II в оригинал (малък талон)

 • документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед

 • документ за платен данък (документът трябва да е издаден или заверен от общината, повече може да прочетете ТУК).

 • полица за сключена гражданска отговорност

 • документ за техническа изправост на монтираната в ППС газова уредба (ВНГ / СПГ) или друго съоръжение

 • препоръчително е да представите удостоверенията (малко и голямо) за извършен технически преглед на ППС от предходната година

Повече може да прочетете на Lex.bg (Наредба №32, чл. 30)
 

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК:

 • Данъкът върху пътните превозни средства (ППС) се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. Ако платите данъка на ППС за цялата година до 30 април, ползвате 5% отстъпка.

 • За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиване/ регистрация за движение. Таксата е в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца, през който ППС е придобито/ регистрирано за движение. (Пример: Ако регистрирате ППС през юни, чийто данък е 120лв. за една година, в срок от два месеца трябва да заплатите 70лв.)

 • Заплатеният данък е условие за редовност при извършване на технически преглед на ППС. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.

Повече може да прочетете на Lex.bg (Закон за местните данъци и такси, чл. 60)
Ако се интересувате какъв ще е данъкът на вашия автомобил, може да проверите това чрез нашият онлайн данъчен калкулатор за ППС.


ПРЕЗ КАКЪВ ПЕРИОД СЕ ИЗВЪРШВА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

Често техническият преглед на ППС е наричан "годишен", но това не е съвсем правилно, тъй като за някои от превозните средства техническият преглед трябва да бъде извършван повече от един път годишно.

 • Леките автомобили се представят на технически преглед за първи път преди изтичане на третата година от първоначалната им регистрация като нови, за втори път – преди изтичане на две години от първия преглед, след което техническият преглед се извършва всяка година преди изтичане на една година от предходния преглед. (т.е за повечето леки автомобили, техническият преглед се извършва веднъж годишно.)
 • Автобусите и таксиметровите автомобили се представят на технически преглед преди изтичане на шест месеца от предходния преглед. 
 • Товарните и специалните автомобили и ремаркета с допустима максимална маса над 750кг., от чиято първоначална регистрация не са минали повече от 10 години, подлежат на технически преглед преди изтичане на една година от предходния преглед.
 • Товарните и специалните автомобили и ремаркета с допустима максимална маса над 750кг., от чиято първоначална регистрация са минали повече от 10 години, подлежат на технически преглед преди изтичане на шест месеца от предходния преглед.
 • Мотоциклетите и ремаркетата с допустима максимална маса под 750кг. подлежат на технически преглед преди изтичане на две години от предходния преглед.

Желателно е да се явите на технически преглед навреме, тъй като, когато техническият преглед е извършен в срока на валидност на предходния преглед и са установени технически неизправности (по чл.37 от Наредба №32), е разрешено в срок до 14 дни от датата на прегледа превозното средство да се придвижи до място за отстраняване на неизправностите. В противен случай превозното средство се спира от движение, а за начина на преместването му е отговорен водачът.

Повече информация може да прочетете на Lex.bg (Наредба №32, чл. 29 и чл. 40)
 

КАКВИ СА ГЛОБИТЕ, КОГАТО КАРАТЕ ППС С ИЗТЕКЪЛ/ НЕВАЛИДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД:

Ако служители на КАТ установят, че пътното превозно средство, което шофирате, е с изтекъл/ невалиден технически преглед, могат да ви съставят фиш на стойност до 50лв., а също е възможно да ви напишат акт, според който освен паричната санкция, ще ви бъдат отнети и до 5 контролни точки.
По-сериозни последствия може да има, когато шофирате ППС без валиден технически преглед и настъпи ПТП. Повечето от застрахователите ще откажат да изплатят обещетение за вашия автомобил, тъй като той е "технически неизправен". Когато става въпрос за застраховка "Каско", всички застрахователи изискват превозното средство да има валиден технически преглед, за да бъде изплатено съответното обещетение.
 

СЕРВИЗ:

При установен проблем в техническото състояние на превозното средство, като например: проблем в спирачната система, проблем с окачването или осветителната уредба, ние можем да отстраним проблема. Всеки клиент на пункта за технически прегледи ще получи отстъпка от цената за работа и части.
Ремонт на спирачната система